Bokobran
Dobijajte mjesečna obavještenja
postanite pravi Bokobranac!
Uništavanje arheoloških lokaliteta, zahvaljujući lošem radu državnih institucija, uzima sve većeg maha
images/grbalj/tumul-kubasi-kotor.jpg

Zavodjenje (registracija) arheoloških lokaliteta je proces i za očekivati je da ga nadležna državna institucija sprovodi poštujući, sve postulate struke i propisane procedure. Možda u izvršavanju tog posla može biti troma, ali ne i neprofesionalna i neodgovorna.

U konkretnom slučaju, nije riječ o sporosti neke državne institucije u izvršavanju obaveza, nego o fiktivnom trošenju budžetskog novca za posao koji nikada nije izvršen. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, u procesu izrade Arheološke karte Crne Gore koji traje vec deset godina, zavodi arheološke lokalitete a da pritom, veoma očigledno, ne sprovodi obilazak lokaliteta na terenu. Redovno isplaćujući plate plate, triškove izlaska na teren, troškove za gorivo.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore veoma neprofesionalno i neodgovorno, trošeći novac građana Crne Gore, već deceniju izrađuje kartu, koja je daleko od situacije na terenu. Arheološki predio Boke Kotorske u velikoj je opasnosti.

Skinite našu prijavu

herceg novi cool

  • Neformalna građanska Inicijativa Bokobran poziva građane Boke Kotorske na mirnu protestnu šetnju i skup na Ponti Seljanova. Cilj skupa je ukazati na neustavne mehanizme, koje su uspostavili državni i ...

Sva prava zadržana. © Bokobran.