Bokobran
Dobijajte mjesečna obavještenja
postanite pravi Bokobranac!
Inspekcija još uvijek ne izlazi na teren i ne radi ništa
Zaštita arheološkog lokaliteta

Podnijeli smo prijavu zbog divlje gradnje i jedan zahtjev za stavljanje pod prethodnu zaštitu višeslojnog arheološkog lokaliteta - Gradina straište (Straišće) - Rt Ograda, izmedju Mirišta i Žanjica u Herceg Novom. Već neko vrijeme čekamo nadležne da reaguju.

Prijava i Zahtjev za stavljanje pod zaštitu

herceg novi cool

Sva prava zadržana. © Bokobran.