Bokobran
Dobijajte mjesečna obavještenja
postanite pravi Bokobranac!
Inicijativa Bokobran

Bokobran je dio osnovne opreme svakog plovila koje namjerava pristajati uz neke obale ili druge brodove. A napredak, ili vam ga popularno "održivi razvoj" trebao bi značiti stalno putovanje. Po mogućnosti, u sigurnim vodama. U svakom slučaju, nikako bez bokobrana. Zalud ti je san o plovidbi, ako bandama o kraj tučes. Truniš, dereš, destregaješ. I, kako je Toma Bebić tužno spjevao: "I svica je sagnjila, leute moj, osta si sam, napušten brod"...

Našoj bellezzi fale bokobrani. BOKA TREBA BOKOBRAN!

Ova inicijativa ima za cilj ponuditi platformu za kvalitetnu saradnju svih pojedinaca i organizacija, a posebno stručnjaka, koji su spremni pružiti jedni drugima ruke I zajedničkim snagama, sa puno pozitivne energije i ljubavi, dati svoj doprinos da sačuvamo Boku i odraze njenoga krajolika. Upravo je kulturni pejzaž, spoj prirodnih datosti i antropogenih faktora, činio ovaj spektakularni fjord jedinstvenim i neponovljivim. U odrazima toga kraja u očima ljudi koji mu dodju u posjetu. A još više, i još snažnije, u specificnom spoju kultura ljudi koji ovaj raj zovu svojim domom. Moramo da možemo "po bokeški".

BOKOBRAN JE OTVORENA INICIJATIVA, ZAMISLJENA KAO UTIČIŠTE I POLAZIŠTE ZA SVAKU AKTIVNOST I AKCIJU KOJA ZA CILJ IMA OČUVANJE I PRIMJENU ADEKVATNIH RAZVOJNIH MODELA SVIH PRIRODNIH, KULTURNIH I KULTUROLOŠKIH VRIJEDNOSTI BOKE.

KRAJEVI, KAO I LJUDI, IMAJU DUŠU!

- Petar, Žile, Nebojša, Antonela, Miloš i Miljan.

herceg novi cool

  • Inicijativa Bokobran, u okviru kampanje NE!GradiNA, organizuje građanski protest sa ciljem "fermavanja" devastacije Boke Kotorske u ime tzv. razvojnih i valorizatorskih projekata iza kojih ne stoji ni...

Sva prava zadržana. © Bokobran.