Bokobran
Dobijajte mjesečna obavještenja
postanite pravi Bokobranac!
Konferencija "Kamenje spoticanja" i radionica za mlade
Kamenje spoticanja

Na inicijativu i u organizaciji Bokobrana, koju su prepoznali NVO Naša akcija, KZU Napredak Gornja Lastva i Opština Kotor, Kotor će u subotu, 28.oktobra, biti domaćin naučno-stručne konferencije "Arheološki predio Boke Kotorske- KAMENJE SPOTICANJA". Skup u Palati Bizanti u kotorskom Starom gradu, počinje u 11 sati.

Bokobran poziva zainteresovanu stručnu i laičku javnost da o kulturnom pejzažu i izazovima njegove zaštite, o ugrozenom arheološkom predjelu Boke, istrazivanjima stručnjaka i pasioniranih laika, ali i primjerima dobrih lokalnih i regionalnih praksi na zaštiti i valorizaciji graditeljskog nasljeđa i kulturnog pejzaža, slušamo od eminentnih stručnjaka. Agendu događaja možete preuzeti ovdje.

Bokobran je uspio, makar na godinu dana gradina Straišće u Mirištu je stavljena pod prethodnu zaštitu, ostaje da se izvrše istraživanja i da se konačno utvrdi kulturna vrijednost lokacije, koja će joj istovremeno obezbijediti opstanak. Konferencija u Kotoru fokus će imati I na značaju građanskog aktivizma, a napose volonterizma, kao značajnim sastavnicama borbe za kulturnu pejzaž. Ovdje i sad. Na Balkanu.

Bokobran vas sa zadovoljstvom obavještava i o drugom danu vikend programa u znaku baštine, koji je primarno okrenut mladim volonterima, koji će u Gornjoj Lastvi baštini pristupiti sa više čula, u danu pod motom "Nasljeđe za mlade".

Jutarnja sesija podrazumijeva radionicu o tehnici gradnji u suho, koju će voditi jedan od naših panelista, Filip Bubalo iz udruge Dragodid, najzaslužnije za proglašenje suhozida i gradnje u suho nematerijalnom kulturnom baštinom u Hrvatskoj. Uslijediće okrugli stol na temu kulturnog nasljeđa, gdje će mladi biti u prilici, osim da diskutuju, i da dobiju odgovore stručnjaka, te uvid u sferu kojoj nije posvećena adekvatna pažnja. Ni u teoriji. Ni u praksi.

NE!GradiNa!

Vidimo se za vikend!

Vaš Bokobran!

Kliknite ovdje da vidite plakat

 

herceg novi cool

Sva prava zadržana. © Bokobran.